Bij onze partner ben je als projectcontroller nauw betrokken bij baanbrekende onderzoeksprogramma’s en -projecten. Jij bent er voor de financiën. Je ondersteunt en adviseert de projectleiders op financieel gebied en ondersteunt de planning-en-control-cyclus van de programma’s en projecten. De unieke projecten kenmerken zich door een ingewikkelde en strikte regelgeving.

Wat ga je doen?

Om succesvol in dit internationale concurrentieveld voor onderzoeks- en innovatiegeld te opereren, blijkt steeds vaker dat naast inhoudelijke kennis ook reputatie op en ervaring met projectmanagement en projectadministratie essentieel is, alsmede verregaande kennis van de verschillende regelgevingen. Zowel voor het binnenhalen van de projecten als in de uitvoering ervan opdat projecten inhoudelijk kunnen excelleren en kunnen worden afgerond met een (positief) financieel resultaat. De huidige toegewijde projectcontrollers voorzien in die ondersteuning.

De projectcontrollers spelen samen met de afdeling grootschalig project beheer in op deze ontwikkeling. Ondersteuning wordt gegeven bij het succesvol managen en (financieel) administreren van projecten, in alle fases van de gehele projectcyclus: project idee, consortiavorming, schrijven voorstel , opstellen van begroting, project indiening, project toekenning, projectmanagement, projectafronding, follow-up en financiële verantwoording. 

De projecten zijn per definitie complex van aard. De projecten portefeuille kent grosso modo drie soorten projecten:
1. Onderzoeksprojecten als penvoerder; 
2. Innovatie/valorisatie projecten & programma’s; 
3. Internationale onderzoek & educatie projecten; 

Wat vragen wij?

• Bij voorkeur een gedegen kennis van organisatie (universiteit) als instituut en bekend met workflows & processen:
• Analytisch vermogen, (stevige) adviesvaardigheden en in staat zijn complexe financiële materie toegankelijk te maken voor niet financials;
• Bekendheid met de verschillende declaratiemethodieken en ervaring met verschillende type subsidieverstrekkers
• Proactief en in control blijven

Wat kunnen wij bieden?

Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, bijvoorbeeld zeer veel vrije dagen. En een bruto salaris van maximaal €4.070,= bruto per maand.

Wie is onze partner?

Onze partner is de TU in Delft.

Marcel Kunneman
Consultant Werving & Selectie


SOLLICITEER